Ägodela mera!

Vi behöver tänka om och förändra vårt beteende för att leva på ett mer hållbart sätt. Kollaborativ konsumtion eller att ”ägodela” handlar om att låna, byta eller äga tillsammans för att inte slösa på jordens resurser i onödan.

Naturskyddsföreningens bok 2016 heter just ”Ägodela” och visar exempel på hur vi kan bryta ”slit och släng”-trenden och därmed slösa mindre med jordens resurser. Vi får följa med personer som samåker, delar lägenhet och trädgårdsredskap och byter kläder med varandra. Läs mer om boken ”Ägodela”.

Uteteket.se kan liknas med en katalog som presenterar utrustning, tjänster och litteratur som ägs och förvaras av organisationer runt om i Örebro län. Varje organisation bestämmer vad som gäller och har ansvar för att detta kommuniceras på ett tydligt sätt. Något kanske lånas, annat hyrs till en kostnad eller kräver deposition.

Uteteket förmedlar endast kontakt mellan parter som hyr/lånar av varandra och ansvarar ej för att egendom återlämnas eller i vilket skick den återlämnas. För att uppmana till diskussion och underlätta utlåning/uthyrning finns dock denna kvittens utformad.

Använd formuläret för att beskriva utrustning, litteratur eller tjänst som din organisation vill låna ut eller hyra ut. Om din organisation saknas i rullistan nedan, kontakta natur@hopajola.se

Hopajola som är ansvarig för uteteket.se kan inte garantera att alla inlagda uppgifter är korrekta och aktuella. Det är varje aktörs ansvar att uppdatering sker och att god kvalitet hålls på de produkter och tjänster som erbjuds.