Adil Sadiku

0707957640

adilsadiku@gmail.com

Guidar i: Örebro kommuns alla natur- och kulturreservat

Adil guidar på albanska, engelska och svenska.