Bo Eriksson

skadespelet@hotmail.com

Jag har varit kursledare för Studiefrämjandets årliga svampkurser sedan 2009.

Jag har haft ett levande intresse för skog och natur sedan barndomen, och fördjupade mig tidigt i all tänkbar litteratur om den svenska svampfloran som jag kom över. På 1990-2000-talet återkom intresset att utveckla kunskaperna.

Jag initierade en svampkurs via Studiefrämjandet i Örebro. Kurserna har varit uppskattade och grupperna har bestått av 10-12 deltagare. Har även guidat större grupper vid t.ex. event och studiedagar, men anser att bäst resultat uppnås om gruppen är max ett tiotal deltagare.

Jag är väl orienterad i skog och mark runt Örebro stad, men kan även åta mig svampguidningar i andra områden om arrangören står för resan.