Hala Buraq

0700748372

hala.buraq@naturskyddsforeningen.se

Guidar i: Naturområden inom Karlskoga kommun

Hala guidar på arabiska och svenska.