Inger Holst

073-823 21 61

inger.holst@lansstyrelsen.se

Guidar i: Norra Kilsbergen, t.ex. Garphyttans nationalpark med omnejd, Vargkitteln, Trolldalen, Tomasboda m.fl. ställen

Inger guidar om biologisk mångfald, blommor, fjärilar, naturvård, markanvändningen förr och idag mm.

”Jag är biolog och arbetar med hotade arter på länsstyrelsen.

Jag tar gärna med mig grupper med öppna sinnen som vill njuta och lära av och om naturen. Kaffetermosen och fikapauserna är lika viktiga som kunskapen och själva vandringen.

Jag är biolog och arbetar med hotade arter såsom asknätfjäril, bombmurkla, mosippa och flodpärlmussla. Jag har även läst agrarhistoria och tycker det är intresserant att försöka tolka hur människans påverkat naturen och landskapet. ”