Karin Bäck

070-603 90 01

backangochskog@gmail.com

Målgrupp: Alla som vill komma ut och lära sig mer om naturen, både vuxna och barn. Max 15 personer/grupp.

Guidar i: Jag bor i Nora kommun men kan guida i hela länet. Älvhyttan, Venakärret och Näsmarkerna är några exempel på naturreservat jag gärna guidar i.

Jag heter Karin Bäck och älskar naturen och dess varelser! Jag är utbildad inom kulturlandskap och naturvård och driver mitt företag ”Bäck, äng och skog”. Jag guider gärna människor som är lika nyfikna som jag på naturen och hur allt hänger ihop, gammal som ung. Både grupper med ett specifikt ämne eller en grupp som bara vill ha en trevlig naturvistelse under ordnade former.

Guideämnen: Jag guidar allmänt om natur, naturreservat, träd, kulturlandskap, ängar och lieslåtter, biodling, till viss del även om vilda bin med mera.

Hemsida: https://www.backangochskog.se/