Lars Johansson

070-558 99 06

lars.h.johansson@icloud.com

Guidar i: Oset, Rynningeviken, Markskogen, Ässkog, Kvismaren med Öby kulles ormar, Ässön är några av mina hemmamarker.

Lars guidar om natur, miljö samt bygdens historia i allmänhet och fåglar i synnerhet. Ormarna på Öby kulle och bävrarna i Svartån är också välbekanta.

Utarmningen av den biologiska mångfalden i odlingslandskapet och skogen kan han prata länge om. Erik Rosenbergs banbrytande insatser på 1960-talet är värda att fortfarande lyfta fram.

Ett annat intressant ämne är den om hur maten vi äter påverkar miljön vi vistas i.