Leif Sandgren

0702-567395

leif.tuppaklara@gmail.com

Guidar i: Rynningeviken, Karlslund mm

Leif är en erfaren ornitolog som även ringmärker fåglar. Han guidar bl a i Rynningeviken där han kan allt om förvandlingen från Oljehamn och industriområde till det fina naturreservat vi har nu. Han erbjuder också kulturhistoriska vandringar i Karlslund.