Owe Nilsson

0586–72 84 78

owe.kga@telia.com

Målgrupp: Alla som är intresserade av naturen och dess växter, djur och kulturhistoria.

Guidar i: Jag guidar i första hand i länets östra delar med bl.a. Kilsbergen, men även i andra delar av Örebro län. Några exempel: Fasaskogen, Bergslagsleden (från Blankhult och söder ut), Kilsbergen, Lidetorpsmon, Skärmarboda, Sveafallen, Bullerdalen i Karlskoga, Murstensdalen, Garphyttan, Latorpsängen, samt flertalet övriga naturreservat i Degerfors, Lekeberg, Karlskoga och Grythyttedelen av Hällefors kommun.

Mitt stora intresse är växter, i första hand kärlväxter där jag sedan början av 1990-talet deltagit i inventeringen av Värmlands kärlväxtflora. Mestadels i Karlskoga och Degerfors men även i delar av övriga Värmland. Jag är även intresserad av alla gamla torplämningar, udda stenformationer (främst i Fasaskogen) samt allt annat man kan träffa på i våra skogar – både i och utanför naturreservaten.

Växter – främst kärlväxter.

Kulturhistoria – Fasaskogen, södra Kilsbergen, norra Kilsbergen (syd om  Ånnaboda, inkl Villingsbergs skjutfält)