Tariq Nazari

070-064 32 64

nazaritariq@gmail.com

Guidar i: Hela Örebro läns naturreservat och skogar.

Mitt namn är Tariq och jag guidar mest om allemansrätten på flera språk
i naturen. De språk som jag guidar på är pashto, dari, persiska, urdu, hindi, svenska och engelska.