Eldstäder Degerfors

Villkor: Lånas ut till allmänheten.

Trollskog, grottor och sällsynta arter hittar du i naturreservatet Jätteberget, där det också finns en rastplats med eldplats.

Sveafallen erbjuder jättegrytor och vandringsleder. I reservatets norra del finns en eldplats.

Örgivsmossen är full av enorma block som inlandsisen lämnat efter sig. Terrängen är vild och artrik. Eldplats finns vid parkeringen vid Bergtjärnen i reservatets norra del.

Mer information om naturreservat med eldstäder finns på Länsstyrelsens webbplats. Där hittar du också information om vad som är tillåtet och vilka förutsättningar som finns.