Eldstäder Hällefors

Villkor: Lånas ut till allmänheten.

Stigar, rastplatser, tre eldplatser och en timmerkoja finns i naturreservatet Murstensdalen där du finner orörd vildmark med djupa raviner och högplatåer med gammal tallskog.

Mer information om naturreservat med eldstäder finns på Länsstyrelsens webbplats. Där hittar du också information om vad som är tillåtet och vilka förutsättningar som finns.