Eldstäder Hallsberg

Villkor: Lånas ut till allmänheten.

I naturreservatet Skåle klint upplever du storslagen utsikt över vackert landskap. Flera eldstäder finns i reservatet. Mer information och karta finns på Länsstyrelsens webbplats.

Sotterns Skärgård har blivit naturreservat för att skydda det känsliga fågellivet. Eldplatser finns på öarna Stora Gröningen, Norrholmen, Käringholmen och Trindholmen. Var uppmärksam på att det är förbjudet att stiga i land på vissa öar under vissa perioder. Mer information på Länsstyrelsen webbplats.

Information om naturreservat med eldstäder finns på Länsstyrelsens webbplats. Där hittar du också information om vad som är tillåtet och vilka förutsättningar som finns.