Eldstäder Laxå

Villkor: Lånas ut till allmänheten.

I Vargavidderna naturreservat finns vidsträckta myrar och gammelskogar. I reservatet finns också tre eldstäder.

Mer information om naturreservat med eldstäder finns på Länsstyrelsens webbplats. Där hittar du också information om vad som är tillåtet och vilka förutsättningar som finns.