Eldstäder Ljusnarsberg

Villkor: Lånas ut till allmänheten.

En eldstad med ved finns i södra delen av naturreservatet Övre nittälvsdalen. Nittälven är en populär paddlingsled som rinner genom ett sandigt hedlandskap.

Djupdalshöjden är en av Örebro läns högsta punkter. Skogen är präglad av ett kargt klimat och långa, snörika vintrar och de äldsta träden är 300 år. I reservatet finns vindskydd med ved, rastkoja med kamin och ved samt timmerstuga med kamin och ved.

Mer information om naturreservat med eldstäder finns på Länsstyrelsens webbplats. Där hittar du också information om vad som är tillåtet och vilka förutsättningar som finns.