Eldstäder Örebro

Villkor: Lånas ut till allmänheten.

På flera ställen runt om i Örebro kommun finns eldstäder som allmänheten kan använda för matlagning eller mys runt elden.

Kulturreservat – Karlslund

Kulturhistoria och vacker natur är vad som kännetecknar Karlslunds kulturreservat. På naturkartan.se finns en karta med utmarkerade promenadstigar, rastplatser och grillplatser.

Naturreservat

Länsstyrelsen i Örebro Län har samlat alla naturreservat med eldstäder och informerar samtidigt om vad som är tillåtet och vilka förutsättningar som finns. Tre exempel på naturreservat med eldstäder i Örebro kommun:

Kvismaren

Varje år ses ca 200 fågelarter i naturreservatet Kvismaren som är utrustat med fågeltorn, rastplats och grillplats (vid Öby Kulle). Karta och mer information på Länsstyrelsens webbplats

Oset-Rynningeviken

Oset och Rynningviken har rikt växt- och fågelliv, cykel- och promenadvägar, samt mötes- och grillplatser. På naturkartan.se hittar du en karta med utmärkta grillplatser mm.

Vinteråsen

Bland lövskogar och beteshagar finns både rast- och eldplats. Karta och bilder finns på naturkartan.se.

Parker med grillplatser i Örebro

orebro.se/…parker hittar du en karta över stadens parker. Några exempel på parker med grillplatser: