Kanadensare

Villkor: Hyrs ut till allmänheten.

Friluftfrämjandet i Kumla har 6st aluminiumkanadensare lastade på en bilkärra. Hyra för dessa är 150 kr per kanot och dygn. Bilkärra 100 kr per dygn.

Kontakta ordförande Bengt Carlsson 072-535 51 51 (helst på telefon) eller Tore Stålhberg  019-570850,  070-758 36 20