Militärtält

Villkor: Hyrs ut till allmänheten.

Militärtält för 10 personer. Hyra 100 kr per dygn.

Kontakta ordförande Bengt Carlsson 072-535 51 51 (helst på telefon) eller Tore Stålhberg  019-570850,  070-758 36 20