Uteföreläsningar om svamp

Villkor: Hyrs ut till allmänheten.