Utrustning för studier i vatten

Villkor: Lånas ut till föreningar, kommuner & ekoturismföretag.

Hämtas

Diverse utrustning för studier i vatten. Förlorad eller skadad utrustning ersätts av låntagaren.