Vatten- och planktonhåvar

Villkor: Lånas ut till föreningar, kommuner & ekoturismföretag.

Hämtas

Samägs med Naturskyddsföreningen Hallsberg. Förkommen eller skadad utrustning ersätts av låntagaren.